ŚLEDŹ NAS
4dots Software

Oprogramowanie Systemowe

Simple Disable Key
Dezaktywuj dowolny klawisz na swej klawiaturze.
Placeholder image
Key Remapper
Przemapuj klawisze klawiatury i przyciski myszy z innym klawiszem, programem, funkcją systemową, funkcją myszy, tekstem, kluczem medialnym!
Open Command Prompt Here
Uruchom Wiersz Poleceń z prawami administratora lub bez nich dla dowolnego folderu.
Run with Parameters
Uruchamiaj programy z argumentami bezpośrednio z Windows Explorer.
Key Status Inidicator 4dots
Wskaźnik caps locka, otrzymuj powiadomienia, gdy caps lock jest włączony lub inne klawisze zmieniają swój status.
Disable Context Menu Items
Dezaktywuj Elementy Menu Kontekstowego w celach ochronnych z poziomu Windows Explorer, jak Usuń, Wytnij, Kopiuj, Właściwości itp.
Active Computer Usage Time Tracker
Śledzenie i otrzymywanie raportów na temat użycia komputerów i oprogramowania przez Ciebie, Twoich pracowników lub dzieci w sieci.Developing applications takes a lot of hard work. Show your appreciation for the applications and support future development by donating !

Prosimy wspomóc!


Prosimy udostępnić!