ŚLEDŹ NAS
4dots Software

Oprogramowanie Systemowe

Open Command Prompt Here
Uruchom Wiersz Poleceń z prawami administratora lub bez nich dla dowolnego folderu.
Placeholder image
Run with Parameters
Uruchamiaj programy z argumentami bezpośrednio z Windows Explorer.
Simple Disable Key
Dezaktywuj dowolny klawisz na swej klawiaturze.
Key Remapper
Przemapuj klawisze klawiatury i przyciski myszy z innym klawiszem, programem, funkcją systemową, funkcją myszy, tekstem, kluczem medialnym!
Key Status Inidicator 4dots
Wskaźnik caps locka, otrzymuj powiadomienia, gdy caps lock jest włączony lub inne klawisze zmieniają swój status.
Disable Context Menu Items
Dezaktywuj Elementy Menu Kontekstowego w celach ochronnych z poziomu Windows Explorer, jak Usuń, Wytnij, Kopiuj, Właściwości itp.
Active Computer Usage Time Tracker
Track and get Reports of Computer and Software Applications usage of you, your employees or children over the network. 

Prosimy wspomóc!


Prosimy udostępnić!