ŚLEDŹ NAS
softpcapps.com

Shareware and free Open Source Windows Software Applications and free Online Tools

Oprogramowanie Graficzne

Photo Resizer Expert
Wszechstronna zmiana rozmiaru obrazów zbiorczych
Placeholder image
EXE Slideshow Maker 4dots
Twórz samodzielny pokaz slajdów EXE ze zdjęć, twórz samodzielny wykonywalny pokaz slajdów z muzyką.
Photo Side-by-Side
Porównuj zdjęcia obok siebie.
Picture Slideshow Maker 4dots
Twórz plik video ze zdjęć, twórz pokaz slajdów z muzyką.
Free Colorwheel
Twórz i testuj poprawne schematy kolorów z tym darmowym kołem barw.
Color Picker 4dots
Narzędzie Wybierania Kolorów do pobierania koloru z ekranu – Wybieranie Koloru HTML – Wybieranie Koloru RGB – Wybieranie Koloru Hex.
Exif Remover
Usuwanie metadanych ze zdjęcia za pomocą prawego przycisku myszy w Eksploratorze WindowsDeveloping applications takes a lot of hard work. Show your appreciation for the applications and support future development by donating !

Prosimy wspomóc!


Prosimy udostępnić!