ติดตามเรา
4dots Software

Shareware and free Open Source Windows Software Applications and free Online Tools

ซอฟท์แวร์ระบบ

Simple Disable Key
ปิดใช้งานปุ่มใด ๆ ก็ได้บนคีย์บอร์ด
Placeholder image
Key Remapper
Remap ปุ่มคีย์บอร์ดและเมาส์ด้วยปุ่มอื่น, โปรแกรมอื่น, ฟังก์ชั่นระบบ, ฟังก์ชั่นเมาส์, ข้อความ, คีย์มีเดีย!
Volume Serial Number Changer 4dots
Change volume serial number of FAT,FAT32,NTFS and exFAT drives.
Brightness Wheel
Control the brightness with your mouse wheel with many options.
Open Command Prompt Here
เรียกใช้ Command Prompt ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีสิทธิ์ในระดับผู้ดูแลก็ตามจากโฟลเดอร์ใด ๆ
Run with Parameters
เปิดโปรแกรมด้วย arguments โดยตรงจาก Windows Explorer
Key Status Inidicator 4dots
ไฟแสดงสถานะ Caps lock รับการแจ้งเตือนเมื่อ Caps lock ถูกเปิดอยู่หรือคีย์อื่นเปลี่ยนสถานะ
Disable Context Menu Items
ปิดใช้งานรายการเมนู Context เพื่อเหตุผลทางด้านความปลอดภัยจาก Windows Explorer เช่น ลบ ตัด คัดลอก คุณสมบัติ และอื่นๆ
Active Computer Usage Time Tracker
ติดตามและรับรายงานการใช้งานคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ของคุณ พนักงาน หรือลูกของคุณผ่านเครือข่าย
Mouse Mover
Automatically move mouse to prevent become idle
Auto Mouse Control Focus
Automatically focus on the control while you hover it with the mouse.Developing applications takes a lot of hard work. Show your appreciation for the applications and support future development by donating !

โปรดบริจาค!


โปรดแชร์!