ŚLEDŹ NAS
4dots Software

Oprogramowanie Zarządzające Plikami

File Unlocker
Usuwaj Pliki w Użyciu, Zabezpieczone, Nieusuwalne, Zajęte.
Placeholder image
Multiple Search and Replace
Wyszukuj i zastępuj tekst w wielu plikach jednocześnie.
Empty Folder Cleaner
Zaawansowane narzędzie do usuwania pustych folderów.
Standalone EXE Locker
Zabezpieczaj pliki hasłem i konwertuj je na samodzielne pliki wykonywalne.
ZIP Self Extractor Maker
Samodzielny ekstraktor ZIP z wieloma opcjami.
MD5 Hash Check 4dots
Sprawdź Integralność Plików i zweryfikuj hasze MD5, obsługuje większość algorytmów haszujących.
Copy Path to Clipboard
Kopiuj pełne ścieżki plików prawym kliknięciem myszy w Windows Explorer.
Copy Text Contents
Kopiuj bezpośrednio zawartość plików tekstowych do schowka.
Remove Duplicate Lines
Usuwanie zduplikowanych linii, lista potrąceń, usuwanie zduplikowanych słów z plików Text, Word, RTF.
Split Byte
Darmowe wszechstronne dzielenie i łączenie plików. 

Prosimy wspomóc!


Prosimy udostępnić!