ŚLEDŹ NAS
4dots Software

Oprogramowanie Zarządzające Plikami

File Unlocker
Usuwaj Pliki w Użyciu, Zabezpieczone, Nieusuwalne, Zajęte.
Placeholder image
Multiple Search and Replace
Wyszukuj i zastępuj tekst w wielu plikach jednocześnie.
Empty Folder Cleaner
Zaawansowane narzędzie do usuwania pustych folderów.
Standalone EXE Locker
Zabezpieczaj pliki hasłem i konwertuj je na samodzielne pliki wykonywalne.
ZIP Self Extractor Maker
ZIP self extractor maker with many options.
MD5 Hash Check 4dots
Sprawdź Integralność Plików i zweryfikuj hasze MD5, obsługuje większość algorytmów haszujących.
Copy Path to Clipboard
Kopiuj pełne ścieżki plików prawym kliknięciem myszy w Windows Explorer.
Copy Text Contents
Kopiuj bezpośrednio zawartość plików tekstowych do schowka.
Remove Duplicate Lines
Remove duplicate lines, dedupe list, remove duplicate words from Text, Word, RTF files.
Split Byte
Darmowe wszechstronne dzielenie i łączenie plików. 

Prosimy wspomóc!


Prosimy udostępnić!