ŚLEDŹ NAS
4dots Software

Shareware and free Open Source Windows Software Applications and free Online Tools

Remove Duplicate Lines IconRemove Duplicate Lines V1.4

Usuń powielone linie - usuń powielone słowa - lista powtórzeń

Remove Duplicate Lines - dedupe list - remove duplicate words from Text files, Word files, RTF files
Bezpłatny zarówno do użytku osobistego, jak i komercyjnego
Check Icon

Usuń powielone linie.


Check Icon

Usuń powielone słowa


Check Icon

Usuń powielone listy przy użyciu wielowątkowego algorytmu szybkiego sortowania skrótów


Check Icon

Importuj tekst z plików tekstowych, plików programu Microsoft Word, plików RTF


Check Icon

Zbiorowo usuń duplikaty tekstu z wielu plików


Check Icon

Wspiera użycie linii poleceń
Batch remove duplicate lines from many files
Batch remove duplicate lines from many files
The application supports command line usage
The application supports command line usage
Check Icon

Sortuj linie rosnące, sortuj linie malejące, nie sortuj linii


Check Icon

Wrażliwy na przypadki lub nie


Check Icon

Dodaj całe foldery i ich zawartość do grupowego usuwania zduplikowanych linii


Check Icon

Import lists of file paths to batch remove duplicate lines


Check Icon

Obsługuje funkcję przeciągnij i upuść


Check Icon

Dostępny w wielu językach, został przetłumaczony na ponad 39 języków
System Requirements
Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, 2003 and XP. Including both 32-bit and 64-bit versions

Developing applications takes a lot of hard work. Show your appreciation for the applications and support future development by donating !

Prosimy wspomóc!


Prosimy udostępnić!

Do you want to remove duplicate lines from text ? Do you want to dedupe list quickly ? Do you want to remove duplicate words from text ? Do you want to ensure that the contents of your list are unique because they can be used later in scripts, databases e.t.c. ? Do you want to ensure that you do not have added a lines twice by accident ?

Then try Remove Duplicates Lines from 4dots Software which can import text from Text files, Microsoft Word files and RTF files and removes duplicate lines or words from them.

The lines can also be sort in ascending or descending order and the line comparison can be case sensitive or not.

Moreover, you can batch remove duplicate text from many files. You can specify multiple files, folders and their contents, or import lists of file paths to batch remove duplicate lines.

The application can be executed also from the command-line, which is useful for inclusion in scripts e.t.c.

Remove Duplicate Lines uses a quick multi-threaed hash sort algorithm to make the process faster.

It is easy to use and supports drag and drop.

The application is multilingual and translated into more than 39 languages.

To sum up, if you want to remove duplicate lines from text then try this application which is quick, supports batch processing of many files and can also be executed from the command line.

See What's New