ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
softpcapps.com

Shareware and free Open Source Windows Software Applications and free Online Tools

Remove Duplicate Lines IconRemove Duplicate Lines V1.4

Αφαιρέστε διπλές γραμμές - αφαιρέστε διπλές λέξεις - καθαρίστε σελίδα από διπλές γραμμές

Remove Duplicate Lines - dedupe list - remove duplicate words from Text files, Word files, RTF files
Δωρεάν για προσωπική και επαγγελματική χρήση
Check Icon

Αφαιρέστε διπλές γραμμές


Check Icon

Αφαιρέστε διπλές λέξεις


Check Icon

Καθαρίστε λίστα από διπλές γραμμές με multi-threaded quick hash sort αλγόριθμο


Check Icon

Εισάγετε κείμενο από αρχεία κειμένου, Microsoft Word files, RTF αρχεία


Check Icon

Μαζικά αφαιρέστε διπλές γραμμές από πολλά αρχεία


Check Icon

Υποστηρίζει χρήση από τη γραμμή εντολών
Batch remove duplicate lines from many files
Batch remove duplicate lines from many files
The application supports command line usage
The application supports command line usage
Check Icon

Ταξινομήστε γραμμές σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά


Check Icon

Case sensitive or not


Check Icon

Προσθέστε ολόκληρους φακέλους και τα περιεχόμενα τους για μαζική αφαίρεση διπλών γραμμών από αυτά


Check Icon

Import lists of file paths to batch remove duplicate lines


Check Icon

Υποστηρίζει μεταφορά και απόθεση


Check Icon

Πολύγλωσσο και μεταφρασμένο σε πάνω από 38 γλώσσες
System Requirements
Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, 2003 and XP. Including both 32-bit and 64-bit versions

Developing applications takes a lot of hard work. Show your appreciation for the applications and support future development by donating !

Παρακαλώ Χορηγήστε


Παρακαλώ Κοινοποιήστε

Do you want to remove duplicate lines from text ? Do you want to dedupe list quickly ? Do you want to remove duplicate words from text ? Do you want to ensure that the contents of your list are unique because they can be used later in scripts, databases e.t.c. ? Do you want to ensure that you do not have added a lines twice by accident ?

Then try Remove Duplicates Lines from softpcapps Software which can import text from Text files, Microsoft Word files and RTF files and removes duplicate lines or words from them.

The lines can also be sort in ascending or descending order and the line comparison can be case sensitive or not.

Moreover, you can batch remove duplicate text from many files. You can specify multiple files, folders and their contents, or import lists of file paths to batch remove duplicate lines.

The application can be executed also from the command-line, which is useful for inclusion in scripts e.t.c.

Remove Duplicate Lines uses a quick multi-threaed hash sort algorithm to make the process faster.

It is easy to use and supports drag and drop.

The application is multilingual and translated into more than 39 languages.

To sum up, if you want to remove duplicate lines from text then try this application which is quick, supports batch processing of many files and can also be executed from the command line.

See What's New