ŚLEDŹ NAS
4dots Software

Office Software

Convert Office to Images 4dots
Zbiorczo konwertuj dokumenty Office na JPG, Word na JPG, PowerPoint na JPG, Excel na JPG.
Placeholder image
Convert Powerpoint to Video 4dots
Z łatwością konwertuj PowerPoint na video
Convert Word to Video 4dots
Z łatwością konwertuj Word na video
Batch Document Image Replacer
Zbiorczo zastępuj grafikę w plikach Word
Convert Word to Images 4dots
Zbiorczo konwertuj Word na JPG
Convert Powerpoint to Images 4dots
Zbiorczo konwertuj PowerPoint na JPG
Convert Excel to Images 4dots
Zbiorczo konwertuj Excel na JPG
Batch Extract Images from Office
Zbiorczo wyodrębniaj grafikę z PowerPoint, Office
Convert Powerpoint to EXE 4dots
Konwertuj PPT na EXE, Konwertuj PPTX na EXE uruchamialne bez zainstalowanego PowerPoint.
Convert Word to EXE 4dots
Konwertuj Word na EXE, Konwertuj DOCX na EXE uruchamialne bez zainstalowanego Word
Convert Excel to EXE 4dots
Konwertuj XLS na EXE, Konwertuj XLSX na EXE uruchamialne bez zainstalowanego Excel.
Combine Word Documents 4dots
Łącz ze sobą dokumenty Word zachowując ich format i nagłówki, stopki. 

Prosimy wspomóc!


Prosimy udostępnić!