ติดตามเรา
softpcapps.com

Shareware and Freeware Open Source Windows Software Applications and Free Online Tools

Office Software

Batch Document Image Replacer
แทนที่ภาพในไฟล์ Word เป็นชุดๆ
Placeholder image
Batch Change Word Header and Footer
Batch change Word headers and footers.
Select and Correct
Spell check and grammar check with a hotkey press
Batch Extract Images from Office
แยกภาพจาก Powerpoint
Batch Change Word Fonts
Quickly batch change Word fonts.
Convert Powerpoint to PDF 4dots
Batch convert powerpoint to PDF easily
Convert Word to PDF 4dots
Batch convert word to PDF easily
Convert Excel to PDF 4dots
Batch convert excel to PDF easily
Convert PDF to Word 4dots
Batch convert PDF to word easily
Convert Powerpoint to Video 4dots
แปลง Powerpoint เป็นวิดีโอได้อย่างง่ายดาย
Convert Word to Video 4dots
แปลง Word เป็นวิดีโอได้อย่างง่ายดาย
Convert Excel to Video 4dots
แปลง excel เป็นวิดีโอได้อย่างง่ายดาย
Convert Powerpoint to Images 4dots
แปลง powerpoint เป็น jpg เป็นชุดๆ
Convert Word to Images 4dots
แปลง word เป็น jpg เป็นชุดๆ
Convert Excel to Images 4dots
แปลง Excel เป็น jpg
Convert Office to Images 4dots
แปลงชุดเอกสารสำนักงานเป็น jpg, Word เป็น jpg, Powerpoint เป็น jpg, Excel เป็น jpg
Convert Powerpoint to EXE 4dots
แปลง ppt เป็น exe, แปลง pptx เป็น exe ที่สามารถเปิดได้โดยที่ไม่ต้องติดตั้ง Powerpoint
Convert Word to EXE 4dots
แปลง Word เป็น exe, แปลง docx เป็น exe ที่สามารถเปิดได้แม้จะไม่มีโปรแกรม Word ติดตั้งอยู่
Convert Excel to EXE 4dots
แปลง xls เป็น exe, แปลง xlsx เป็น exe ที่สามารถเปิดได้แม้จะไม่มีโปรแกรม Excel ติดตั้งอยู่
Combine Word Documents 4dots
รวมเอกสาร Word ในขณะที่ยังรักษารูปแบบและส่วนหัวท้ายของกระดาษอยู่
Batch Edit Office Properties
แก้ไขคุณสมบัติของเอกสาร Microsoft Office ทีละเยอะๆ - ล้างคุณสมบัติของเอกสาร Microsoft Office ทีละเยอะๆDeveloping applications takes a lot of hard work. Show your appreciation for the applications and support future development by donating !

โปรดบริจาค!


โปรดแชร์!