ŚLEDŹ NAS
softpcapps.com

Shareware and free Open Source Windows Software Applications and free Online Tools

Free Combine PDF 4dots IconFree Combine PDF 4dots V2.3

Połącz dokumenty PDF - połącz PDF prawym przyciskiem myszy - wiersz poleceń

Free Combine PDF 4dots - Combine PDF documents easily - Supports command line usages - Merge PDF documents with a right Click - Add entire folders
Bezpłatny zarówno do użytku osobistego, jak i komercyjnego
Check Icon

Połącz dokumenty PDF


Check Icon

Połącz każdy plik z danego folderu osobno (intro + plik + outro)


Check Icon

Obsługa użycia linii poleceń


Check Icon

Może być zintegrowany z Windows Explorerem


Check Icon

Obsługa metody przeciągnij i upuść


Check Icon

Dodaj całe foldery dokumentów PDF


Check Icon

Importuj pliki z listą dokumentów PDF


Check Icon

Dostępna jest również wersja online!
Check Icon

Połącz PDF i zachowaj oryginalny znacznik czasu


Check Icon

Określ wzorzec nazwy pliku wyjściowego


Check Icon

Kopiuj i wklejaj dokumenty PDF, przenieś dokumenty w górę lub w dół


Check Icon

Sortuj dokumenty PDF w oparciu o nazwę pliku, ścieżkę dostępu do pliku, datę, rozmiar


Check Icon

Obsługuje sortowanie ciągów liczbowych, a także sortowanie w kolejności malejącej


Check Icon

Wielojęzyczne i przetłumaczone na 39 różnych języków


Check Icon

Bezpłatny zarówno do użytku osobistego, jak i komercyjnego
System Requirements
Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, 2003 and XP. Including both 32-bit and 64-bit versions

Developing applications takes a lot of hard work. Show your appreciation for the applications and support future development by donating !

Prosimy wspomóc!


Prosimy udostępnić!

Try Online Version : http://onlinepdfapps.com/combine-pdf/

Do you want to combine PDF documents into a single PDF file ? Do you want to merge PDF files using a simple right click in Windows Explorer and also from the command line ?

Then try Free Combine PDF 4dots which can combine PDF documents and can be executed from the command line. This is useful for inclusion in scripts and batch files.

Free Combine PDF 4dots can also can be integrated into Windows Explorer and you can merge PDF files with a single right click in Windows Explorer.

The application supports drag-and-drop actions and is very easy to use.

You can also add entire folders of PDF documents and also import text file lists of PDF documents.

Moreover, with Free Combine PDF 4dots it is also possible to watch folders for PDF files and merge them into a single PDF document as soon as a new document is created in the folder.

To merge PDF files is very easy. Simply add the PDF documents and then press the "Combine PDF" button and wait for the application to do its job.

You can also copy and paste PDF documents on the documents list and arrange their order in the merged PDF document.

Moreover, you can also sort PDF documents based on their filename, filepath, size, date and also with correct number string sorting.

The application is also multilingual and translated into 39 different languages.

If you have ever wondered how to combine PDF documents then try Free Combine PDF 4dots which can easily merge PDF files and has many features and is easy to use.

Free Combine PDF 4dots is free for personal and commercial use.

What's New in Version 1.0:
Initial release.

Other product names used here are for identification purposes only all trademarks, and registered trademarks are the property of their respective owners.