THEO DÕI CHÚNG TÔI
softpcapps.com

Shareware and free Open Source Windows Software Applications and free Online Tools

Phần mềm đồ họa

Photo Resizer Expert
Thay đổi kích thước hình ảnh hàng loạt xoay hình
Placeholder image
EXE Slideshow Maker 4dots
Tạo slideshow EXE riêng chỉ từ hình ảnh, tạo slideshow riêng có âm nhạc.
Photo Side-by-Side
So sánh ảnh đặt cạnh nhau.
Picture Slideshow Maker 4dots
Tạo video từ hình ảnh, tạo slideshow với âm nhạc.
Free Colorwheel
Tạo và dùng thử cách phối màu chính xác với bảng màu miễn phí này.
Color Picker 4dots
Công cụ chọn màu từ màn hình - Công cụ chọn màu Html - Công cụ chọn màu RGB - Công cụ chọn màu Hex.
Exif Remover
Xóa metadata khỏi ảnh chỉ cần nhấp chuột phải trong Windows ExplorerDeveloping applications takes a lot of hard work. Show your appreciation for the applications and support future development by donating !

Hãy quyên góp!


Hãy chia sẻ!