THEO DÕI CHÚNG TÔI
4dots Software

Shareware and free Open Source Windows Software Applications and free Online Tools

Mua ngay


Quyền lợi giấy phép

Đảm bảo hoàn tiền trong 30 ngày


Phí một lần - Không cần trả định kỳ


Mã khóa sẽ được gửi tự động cho bạn trong vòng vài phút


Hỗ trợ kỹ thuật qua email


Sử dụng không giới hạn


Không có màn hình quảng cáo


Không có hình mờMua an toàn với MyCommerce.


Mua hoàn toàn tự tin. MyCommerce Digital River là một trong những dịch vụ thanh toán trực tuyến an toàn lâu đời nhất và được tôn trọng nhất.
Thanh toán nếu bạn muốn bằng Paypal.

Price and Volume Discounts

For software with price $9 : 1-5 Licenses for $9 each
6-10 Licenses only for $7 each
11 and more for $5.5 each. - Site License $150

All prices are net price.

All prices are one time fee - No subscription.

If you need a site license (unlimited licenses for your company) then contact us


 

Audio Software

Audio Converter 4dots
$9
MP3 Joiner Expert
$9
Audio Looper
$9

Video Software

Screen Recorder Expert
$9
Simple Video Compressor
$9
Simple Video Splitter
$9
Video Joiner Expert
$9
Video Rotator and Flipper
$9
Video Watermark Remover
$9
Video Zoomer and Cropper
$9
Video Converter Expert
$9
Video Looper
$9

File Management Software

File Unlocker
$9
Multiple Search and Replace
$9
Standalone EXE Locker
$9
Quick File Locker
$9
ZIP Self Extractor Maker
$9

System Software

Key Remapper 4dots
$9
Simple Disable Key
$9
Simple Disable Key Site License
$200
Active Computer Usage Time Tracker
$9
Disable Context Menu Items
$9

Graphics Software

Photo Resizer Expert
$9
EXE Slideshow Maker 4dots
$9
Photo Side by Side
$9
Picture Slideshow Maker 4dots
$9

Desktop Software

Maximize Always
$9
Minimize To Tray Tool
$9
Video Wallpaper Creator
$9

Password Recovery Software

PDF Password Cracker Expert
$9
RAR Password Cracker Expert
$9
ZIP Password Cracker Expert
$9

Office Software

Batch Document Image Replacer
$9
Batch Extract Images form Office
$9
Batch Edit Office Properties
$9
Convert Powerpoint to PDF 4dots
$9
Convert Word to PDF 4dots
$9
Convert Excel to PDF 4dots
$9
Convert Office to Images 4dots
$9
Convert Powerpoint to Images 4dots
$9
Convert Word to Images 4dots
$9
Convert Excel to Images 4dots
$9
Convert Powerpoint to Video 4dots
$9
Convert Word to Video 4dots
$9
Convert Excel to Video 4dots
$9
Convert Powerpoint to EXE 4dots
$9
Convert Word to EXE 4dots
$9
Convert Excel to EXE 4dots
$9
Combine Word Documents 4dots
$9

PDF Software

PDF to EXE Converter
$9
PDF to Video Converter
$9
PDF Page Counter
$9

Other Software

Standard EXE Document Locker
$9