THEO DÕI CHÚNG TÔI
4dots Software

Shareware and free Open Source Windows Software Applications and free Online Tools

Phần mềm quản lý tập tin

File Unlocker
Xóa các tập tin hiện đang sử dụng, bị khóa, không thể xóa được, đang bận.
Placeholder image
Multiple Search and Replace
Tìm và thay thế văn bản trong nhiều tập tin cùng lúc.
Empty Folder Cleaner
Tiện ích nâng cao giúp xóa các thư mục trống.
Standalone EXE Locker
Mật khẩu bảo vệ các tập tin và chuyển đổi chúng thành các tập tin có thể thực hiện độc lập.
ZIP Self Extractor Maker
Tự giải nén ZIP với nhiều tùy chọn.
Quick File Locker
Lock folder, hide folder , encrypt your files, folders
Copy Path to Clipboard
Sao chép toàn bộ đường dẫn của tập tin chỉ bằng cách nhấp chuột phải trong Windows Explorer.
Copy Text Contents
Sao chép trực tiếp nội dung của tập tin văn bản vào bảng tạm.
Remove Duplicate Lines
Loại bỏ các dòng trùng lặp, loại bỏ danh sách trùng, loại bỏ các từ trùng lặp trong các tệp Text, Word, RTF.
Split Byte
Chương trình tách và ghép tập tin đa năng và miễn phí.
MD5 Hash Check 4dots
Kiểm tra tập tin có nguyên vẹn không và xác thực băm MD5, hỗ trợ hầu như tất cả các thuật toán băm.