ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
4dots Software

Simple Disable Key IconSimple Disable Key V9.4

Απενργοποίηστε πλήκτρα, φραγή windows key, μπλοκάρισμα πλήκτρου shift ή άλλου

Αγορά Simple Disable Key για όλη την επιχείρηση

Θέλετε να απενεργοποιήστετε πλήκτρα ή να μπλοκάρετε το ποντίκι ;

Τότε δοκιμάστε το πρόγραμμα Simple Disable Key. Με το Simple Disable Key μπορείτε να απενεργοποιήσετε πλήκτρα στο πληκτρολόγιο, αφαιρέσετε το windows key, να βάλετε φραγή στο πλήκτρο shift κ.λ.π. ή οποιοδόποτε άλλο πλήκτρο, καθώς και να μπλοκάρετε το ποντίκι, το δεξί κλιλ κ.λ.π..

Μπορείτε επίσης να καθορίσετε εάν θα μπλοκάρετε τα πλήκτρα πάντα, για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ή συγκεκριμένες ώρες και μέρες της εβδομάδας ή ένα πρόγραμμα για συγκεκριμένες μέρες και ώρες της εβδομάδας.

Μπορείτε επίσης να θέσετε την κατάσταση πατημμένο ή όχι για τα πλήκτρα Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock, Insert αυτόματα.

Είναι χρήισμο να απενεργοποίησετε πλήκτρα εάν π.χ. κάποιο πλήκτρο στο πληκτρολόγιο σας δε λειτουργεί κανονικά επειδή είναι κατεστραμμένο και σας ενοχλεί.

Είναι επίσης χρήσιμο για να αποτρέψει ορισμένες λειτουργίες και ενέργειες στο σχολείο ή χώρο εργασίας.

Ίσως και ενα πλήκτρο σας ενοχλεί κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού ή όταν εργάζεστε σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Τότε αυτή η εφαρμογή είναι για εσάς και μπορεί να απενεργοποίησει πλήκτρα εύκολα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να μπλοκάρει το ποντίκι.

Μπορεί επίσης να βάλει φραγή στις λειτουργίες του συνδιασμού πλήκτρων Control - Alt - Delete.

Μπορείτε επίσης να θέσετε κάποιον κωδικό ώστε να αποτρέψτε μη εγκεκριμένη πρόσβαση στην εφαρμογή και να τρέξετε την εφαρμογή κρυμμένη αυτόματα με την έναρξη των Windows.

Το Simple Disable Key προστατεύει από το να το κλείσετε χωρίς άδεια με μια υπηρεσία Windows και μπορείτε επίσης να απενεργοποίησετε πλήκτρα ή το ποντίκι στην οθόνη σύνδεσης χρήστη των Windows ή lock screen.

Μπορείτε επίσης να μπλοκάρετε τα πλήκτρα για όλους τους χρήστες, για το συγκεκριμένο χρήστη ή να αφαιρέσετε χρήστες από μία λίστα βάσει κανόνων.

Η εφαρμογή είναι πολύγλωσση και μετεφρασμένη για πάνω από 39 γλώσσες.

Simple Disable Key - Κύρια ΟθόνηSimple Disable Key - Επιλογές φραγήςSimple Disable Key - Χρονικό πρόγραμμα Simple Disable Key - Θέστε την κατάσταση για Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock Simple Disable Key - Πολύγλωσση Εφαρμογή
System Requirements
Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, 2003 and XP. Including both 32-bit and 64-bit versions
Windows Compatible Programs
Buy securely with MyCommerce.

Buy with complete confidence. MyCommerce Digital River are one of the oldest and best respected secure online payment services.
MyCommerce use secure servers, which means that your credit card data is safer with MyCommerce than with a shop or restaurant.


Check Icon

Απενεργοποίηση πλήκτρων πληκτρολογίου


Check Icon

Μπλοκάρετε το ποντίκι, απενεργοποίηση δεξί κλικ


Check Icon

3 επιλογές απενεργοποίησης - Πάντα, για συγκεκριμένο πρόγραμμα ή βάσει προγράμματος εβδομάδας


Check Icon

Φραγή συγκεκριμένου προγράμματος συγκεκριμένες ώρες και μέρες της εβδομάδας


Check Icon

Φραγή λειτουργιών πλήκτρων Control - Alt - Delete functions


Check Icon

Φραγή πλήκτρων ακόμα και στην οθόνη σύνδεσης χρήστη ή Lock Screen


Check Icon

Απενεργοποίηστε το window key, απενεργοποίηστε το shift key ή άλλο πλήκτρο


Check Icon

Τρέξτε το αυτόματα με την έναρξη των Windows κρυμμένο


Check Icon

Προστατεύει τον εαυτό του από το κλεισμο χωρίς έγκριση


Check Icon

Μπλοκάρετε πλήκτρα για όλους τους χρήστες ή για συγκεκριμμένους


Check Icon

Πολύγλωσσο
Δείτε τι είναι καινούργιο

 
Simple Disable Key was reviewed and awarded by :

Giga Awarddownload