ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
4dots Software

Simple Disable Key IconScreenshots - Simple Disable Key

Απενεργοποιήστε οποιοδήποτε πλήκτρο. 3 επιλογές απενεργοποίησης. Για πάντα, για ένα πρόγραμμα ή για κάποιες μέρες και ώρες της εβδομάδας
Απενεργοποιήστε οποιοδήποτε πλήκτρο. 3 επιλογές απενεργοποίησης. Για πάντα, για ένα πρόγραμμα ή για κάποιες μέρες και ώρες της εβδομάδας
Επιλογές Απενεργοποίησης - Πάντα, για ένα πρόγραμμα ή για ώρες και μέρες της εβδομάδας
Επιλογές Απενεργοποίησης - Πάντα, για ένα πρόγραμμα ή για ώρες και μέρες της εβδομάδας
Φραγή πληκτρολογίου βάσει χρονικού προγράμματος
Φραγή πληκτρολογίου βάσει χρονικού προγράμματος
Θέστε την κατάσταση για το Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock, Insert πλήκτρο
Θέστε την κατάσταση για το Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock, Insert πλήκτρο
Η εφαρμογή είναι πολύγλωσση
Η εφαρμογή είναι πολύγλωσση
BackBack