ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
softpcapps.com

Shareware and Freeware Open Source Windows Software Applications and Free Online Tools

How to Use - Photo Side-by-Side IconHow to Use - Photo Side-by-Side V3.8
Πως χρησιμοποιείται το Photo Side-by-Side

Photo Side-by-Side - Main Screen

Το Photo Side-by-Side είναι πολύ εύκολο στη χρήση. Το πρώτο βήμα είναι να ανοίξετε δύο εικόνες στην εφαρμογή. Οι δύο εικόνες θα εμφανιστούν δίπλα-δίπλα. Τότε μπορείτε να τις ζουμάρετε, καθεμία χωριστά ή και τις δύο μαζί παράλληλα στο ίδιο σημείο. Μπορείτε να κάνετε αλλαγές στη φωτεινότητα και την αντίθεση, να τις γυρίσετε. Για να κάνετε μία εξέταση μπορείτε επίσης να δείξετε έναν χάρακα βάσει πραγματικών διαστάσεων. Για να δείξετε το χάρακα στις πραγματικές διαστάσεις πρέπει πρώτα να καθορίσετε μία ήδη γνωστή απόσταση πάνω στην φωτογραφία. Τότε θα μπορείτε να μετρήσετε επίσης την απόσταση μεταξύ δύο σημείων της φωτογραφίας. Μπορείτε επίσης να εναποθέσετε τη μία φωτογραφία πάνω στην άλλη. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να κάνετε μία εξέταση και σύγκριση δύο εικόνων για να κάνετε μία εκτίμηση. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε και σχόλια για τις φωτογραφίες που θα σας βοηθήσουν στις επόμενες εξετάσεις εικόνων.

Πως να ανοίξετε φωτογραφίες

Μπορείτε να ανοίξετε φωτογραφίες στο Photo Side-by-Side με τους ακόλουθους τρόπους.

A. Επιλέξτε "Άνοιγμα" (Ctrl+O) από το μενού "Κύρια Φωτογραφία" και τότε επιλέξτε τις δύο φωτογραφιές που θέλετε να εμφανιστούν. Εάν οι φωτογραφίες είναι σε ξεχωριστούς φακέλους τότε ανοίξτε την κύρια φωτογρφία από το μενού "Κύρια Φωτογραφία" και μετά "Άνοιγμα" και έπειτα από το μενού "Φωτογρφία Σύγρισης" διαλέξτε πάλι "Άνοιγμα" για την άλλη φωτογρφία.

Β. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε φωτογραφίες με μεταφορά και απόθεση των φωτογραφιών πάνω στο παράθυρο της εφαρμογής.

Γ. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε τις φωτογραφίες με δεξί κλικ σε αυτές στον Windows Explorer και μετά επιλέγοντας "Άνοιγμα στο Photo Side-by-Side". Για να γίνει αυτό πρέπει να είναι επιλεγμένη η επιλογή "Integrate into Windows Explorer" κατα τη διάρκεια της εγκατάστασης της εφαρμογής.

Δ. Μπορείτε επίσης να ξανανοίξετε παλιές εικόνες μετακινώντας το ποντίκι στο κουμπί "Πρόσφατες Φωτογραφίες" στο κάτω μέρος του παραθύρου της εφαρμογής. Τότε θα εμφανιστούν μικρογραφίες από πρόσφατα ανοιγμένες φωτογραφίες. Απλώς κάντε κλικ στη μικροφίας και η φωτογραφία θα ανοιχθεί στην εφαρμογή. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε "Άνοιγμα σαν Αριστερή φωτογραφία" και "Άνοιγμα σαν δεξιά Φωτογραφία" για τη φωτογραφία σύγκρισης.

Photo Side-by-Side - Recent Images

Πώς να ζουμάρετε και να ξεζουμάρετε φωτογραφίες

Μπορείτε να ζουμάρετε και να ξεζουμάρετε φωτογραφίες με τους ακόλουθους τρόπους :

Α. Απλώς κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Control (Ctrl) και έπειτα κάνετε κλικ με το αριστερό πλήκτρο του ποντικού στο σημείο που θέλετε να εστιάσετε. Για να ξεζουμάρετε απλώς κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Control και κάνετε κλικ με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού.

Β. Για να ζουμάρετε και τις δύο εικόνες παράλληλα στο ίδιο σημείο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και έπειτα κάνετε κλικ με το αριστερό πλήκτρο του ποντικού στο σημείο που θέλετε να εστιάσετε ή άμα θέλετε να ξεζουμάρετε πατήστε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού αντίστοιχα.

Γ. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποίησετε το slider που είναι στο κάτω μέρος της κύριας οθόνης για να ζουμάρετε και να ξεζουμάρετε. Επιλέξτε την επιλογή "Και τις δύο" για να ζουμάρετε και ξεζουμάρετε και τις δύο εικόνες παράλληλα.

Δ. Μπορείτε επίσης δίπλα από το slider στο κάτω μέρος της οθόνης να γράψετε το ποσοστό μεγέθυνσης που θέλετε και μετά να πατήσετε το πλήκτρο Enter.

Ε. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε "Ζουμάρισμα στην Επιλογή" από το μενού "Εμφάνιση" της κύριας και φωτογραφίας σύγκρισης. Τότε πρώτα πρέπει να κάνετε μία επιλογή της περιοχής που θα μεγεθύνετε κάνοντας κλικ στην αριστερή πάνω γωνία της περιοχής και μετά σύροντας το ποντίκι στην κάτω δεξιά γωνία της περιοχής και έπειτα αφήνοντας το ποντίκι.

Πως να μετακίνήσετε τη θέση της εικόνας

Για να μετακινήσετε τη θέση της εικόνας μπορείτε να χρησιμοποήσετε το οριζόντια και κατακόρυφο scrollbar. Μπορείτε επίσης κρατώντας το πλήκτρο Shift να κυλίσετε και τις δύο εικόνες ταυτόγχρονα. Μπορείτε επίσης να κλικάρετε στο σημείο της φωτογραφίας που θέλετε στη μικρογραφία της. Το πορτοκαλί πλαίσιο δείχνει τη περιοχή της μικροφίας που εμφανίζετε στην οθόνη. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο και κάνετε κλικ στη μικρογραφία για να εστιάσετε παράλληλα στο ίδιο σημείο και στις δύο φωτογραφίες.

Photo Side-by-Side - Full Screen Mode

Πως να εμφανίσετε τις φωτογραφέις σε πλήρη οθόνη

Για να ανοίξετε τις φωτογραφίες σε πλήρη οθόνη επιλέξετε "Πλήρη Οθόνη" από το μενού "Εμφάνιση" του μενού "Κύρια Φωτογραφία". Για να ανοίξετε μόνο την κύρια φωτογραφία επιλέξτε "Μονό άνοιγμα σε πλήρη οθόνη.

Πως να αποθηκέυσετε σχόλια για μία φωτογραφία

Για να αποθηκεύσετε σχόλια για μία φωτογραφία απλώς καταγράψτε στο πλαίσιο κειμένου που είναι κάτω από τη φωτογραφία και αυτόματα θα καταγραφούν στη βάση δεδομένων της εφαρμογής. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί τη σχετική διαδρομή αρχείου της φωτογραφίας από το φάκελο βάσης που καθορίζετε στις επιλογές.

Photo Side-by-Side - Brighness / Contrast

Πως να αλλάξετε τη φωτεινότητα και αντίθεση μίας εικόνας

Για να αλλάξετε τη φωτεινότητα και αντίθεση μίας εικόνας επιλέξτε το μενού "Φωτοεινότητα / Αντίθεησ" από το μενού "Ρυθμίσεις". Τότε μετακινήστε τα sliders για να αλλάξετε τη φωτεινότητα και αντίθεση.

Πως να γυρίσετε μία φωτογραφία

Για να γυρίσετε μία φωτογραφία επιλέξτε μία επιλογή από το μενού "Γύρισμα Φωτογραφίας" της κύριας ή φωτογραφίας συγκρίσεως.

Photo Side-by-Side - Print Preview

Πως να εκτυπώσετε δύο φωτογραφίες

Για να εκτυπώσετε δύο φωτογραφίες με τα σχολιά τους επιέξτε "Εκτύπωση" από το μενού της κύριας και φωτογραφίας συγκρίσεως. Επιλέξτε "Εκτύπωση και των δύο φωτογραφιών" για να εκτυπώσετε και τις δύο φωτογραφίες. Μπορείτε επίσης να κάνετε προεπισκόπηση εκτύπωσης και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε προσωπικές πληροφορίες π.χ. όνομα κλπ. εισάγοντας τις στο αντίστοιχο πλαίσο στις ρυθμίσεις.

Photo Side-by-Side - Overlay

Πως να εναποθέσετε μία φωτογραφία πάνω στην άλλη

Για να εναποθέσετε μία φωτογραφία πάνω στην άλλη προκειμένου να κάνετε μία καλύτερη εξέταση, πρώτα ανοίξτε τις δόο φωτογραφία και έπειτα επιλεξτε "Εναπόθεηση" από το μενολύ της κύριας φωτογραφίας. Τότε θα εμφανιστεί ένα νέο μικρό παράθυρο. Εκεί μπορείτε να πατήσετε τα κουμπιά με τα βέλη για να μετακινήσετε τη φωτογραφία μία πάνω στην άλλη. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το ποσοστό διαφάνειας της φωτογραφίας και να την κάνετε γκρίζα.

Πως να εμφανίσετε πληροφορίες για τη φωτογραφία

Για να εμφανίσετε πληροφορίες για τη φωτογραφία π.χ. ημερομηνία, μέγεθος αρχείου επιλέξτε "Πληροφορίες / Σχόλια" από το μενού της κύριας και φωτογραφίας συγκρίσεως.

Photo Side-by-Side - Ruler with Grid

Πως να εμφανίσετε ένα πλέγμα πάνω στις φωτογραφίες

Για να εμφανίσετε ένα πλέγμα πάνω στις φωτογραφίες πατήστε τα κουμπία πλέγμα στο κάτω μέρος της οθόνης.

Πως να εμφανίσετε έναν χάρακα για τις φωτογραφίες

Για να εμφανίσετε έναν χάρακα επιλέτε την επιλογή "Χάρακας" από το μενού "Εμφάνιση". Μπορείτε να επιλέξετε και το σύστημα μέτρησης εκατοστά, χιλιοστά, ίντσες, pixels κλπ.

Πως να δείξετε χάρακα με τις πραγματικές διαστάσεις

Για να δείξετε έναν χάρακα με τις πραγματικές διαστάσεις πρώτα θα πρέπει να καθορίσετε μία γνωστή απόσταση μεταξύ δύο σημείων της φωτογραφίας.

Photo Side-by-Side - Measure actual distance

Πως να μετρήσετε την απόσταση μεταξύ δύο σημείων της φωτογραφίας

Για να μετρήσετε την πραγαμτική απόσταση μεταξύ δύο σημείων της φωτογραφίας πρώτα πρέπει να καθορίσετε μία ήδη γνωστή απόσταση μεταξύ δύο σημείων. Έπειτα επιλέξτε το μενού "Μέτρηση απόστασης" από μενού της κύριας και φωτογραφίας συγκρίσεως. /p> Photo Side-by-Side - Negative of Image

Πως να μετατρέψετε μία εικόνα στο αρνητικό της και σε γκρί χρώμα

Για να μετατρέψετε μία εικόνα στο αρνητικό της επιλέξτε "Αρνητικό" και "Γκρι Χρώμα" από το μενού ρυθμίσεις της κύριας και φωτογραφίας συγκρίσεως.

Πως να αλλάξετε την γλώσσας της εφαρμογής

When the application is first started it asks you for your desired user interface language.

You can also change the user interface language from the "Language" menu.

' )?>

How to Register and Buy the application

You can buy our application by visiting the product page on our site and then press the "Buy" button.
Alternatively, start the application and press on the Buy button, and you will go to our store webpage.
After buying the application, a registration code will be sent to you via email within minutes.
To register the application and unlock all its functionality and remove the nag screen press on the "Register" button.

Then in the registration screen enter the registration code in the textbox and press on the "Register" button.BackBack