THEO DÕI CHÚNG TÔI
softpcapps.com

Shareware and free Open Source Windows Software Applications and free Online Tools

Phần mềm PDF

PDF to EXE Converter
Chuyển đổi PDF sang tệp thực thi độc lập - Chuyển đổi PDF sang exe
Placeholder image
PDF to Video Converter
Chuyển đổi PDF sang video, chuyển đổi PDF sang MP4
PDF Page Counter
Count PDF pages and get a report with metadata information.
Free PDF Image Extractor
Trích xuất hình ảnh từ tài liệu PDF.
4dots Free PDF Compress
Nén tài liệu PDF và thu nhỏ kích thước tập tin nhiều lần.
Free PDF Metadata Editor
Đặt siêu dữ liệu PDF của nhiều Tài liệu PDF.
PDF To JPG Expert
Chuyển đổi PDF sang JPG, PDF sang PNG, BMP, PCX và PSD.
Free PDF Protector
Mật khẩu bảo vệ tài liệu PDF.
Free PDF Splitter Merger
Tách tài liệu PDF, Ghép tài liệu PDF và trích xuất hoặc xóa trang khỏi tài liệu đó.
Free PDF To Text Converter
Chuyển PDF sang TXT.
Free Combine PDF 4dots
Kết hợp các tài liệu PDF với nhau. Ghép các tập tin pdf bằng cách nhấp chuột phải từ dòng lệnh.
Free JPG to PDF Converter
Chuyển đổi JPG sang PDF, hỗ trợ hầu hết mọi định dạng ảnh và sử dụng dòng lệnh.
Free PDF Watermarker 4dots
Hình mờ cho tài liệu PDF, hỗ trợ sử dụng dòng lệnh.