ติดตามเรา
softpcapps.com

Shareware and free Open Source Windows Software Applications and free Online Tools

ซอฟท์แวร์ PDF

PDF to EXE Converter
แปลง PDF เป็น standalone executable - แปลง PDF เป็น exe
Placeholder image
PDF to Video Converter
แปลง PDF เป็นวิดีโอ, แปลง PDF เป็น MP4
PDF Page Counter
Count PDF pages and get a report with metadata information.
Free PDF Image Extractor
แยกภาพออกจากเอกสาร PDF
4dots Free PDF Compress
บีบอัดเอกสาร PDF เพื่อย่อขนาดไฟล์ลง
Free PDF Metadata Editor
ชุดข้อมูลเมตา PDF ของเอกสาร PDF
PDF To JPG Expert
แปลง PDF เป็น JPG, PDF เป็น PNG,BMP,PCX และ PSD
Free PDF Protector
ใส่รหัสผ่านป้องกันเอกสาร PDF
Free PDF Splitter Merger
แบ่งเอกสาร PDF, รวมเอกสาร PDF แล้วแยกหรือลบหน้าจากในเอกสาร
Free PDF To Text Converter
แปลง PDF เป็น TXT
Free Combine PDF 4dots
รวมเอกสาร PDF รวมไฟล์ pdf ด้วยการคลิกขวาจาก command line
Free JPG to PDF Converter
แปลง JPG เป็น PDF รองรับรูปภาพทุกประเภทและการใช้ command line
Free PDF Watermarker 4dots
ลายน้ำในเอกสาร PDF รองรับการใช้ command line