THEO DÕI CHÚNG TÔI
softpcapps.com

Shareware and free Open Source Windows Software Applications and free Online Tools

Office Software

Batch Document Image Replacer
Thay thế một loạt hình ảnh trong tập tin Word
Placeholder image
Batch Change Word Header and Footer
Batch change Word headers and footers.
Select and Correct
Spell check and grammar check with a hotkey press
Batch Extract Images from Office
Trích xuất một loạt hình ảnh từ powerpoint, office
Batch Change Word Fonts
Quickly batch change Word fonts.
Convert Powerpoint to PDF 4dots
Batch convert powerpoint to PDF easily
Convert Word to PDF 4dots
Batch convert word to PDF easily
Convert Excel to PDF 4dots
Batch convert excel to PDF easily
Convert PDF to Word 4dots
Batch convert PDF to word easily
Convert Powerpoint to Video 4dots
Dễ dàng chuyển đổi powerpoint thành video
Convert Word to Video 4dots
Dễ dàng chuyển đổi từ word thành video
Convert Excel to Video 4dots
Chuyển đổi excel sang video dễ dàng
Convert Powerpoint to Images 4dots
Chuyển đổi một loạt từ powerpoint sang jpg
Convert Word to Images 4dots
Chuyển đổi một loạt từ word sang jpg
Convert Excel to Images 4dots
Chuyển đổi một loạt từ Excel sang jpg
Convert Office to Images 4dots
Chuyển đổi một loạt tài liệu Office sang jpg. Word sang jpg, powerpoint sang jpg, excel sang jpg.
Convert Powerpoint to EXE 4dots
Chuyển đổi từ ppt sang exe, Chuyển đổi từ pptx sang exe có thể hoạt động mà không cần cài đặt Powerpoint.
Convert Word to EXE 4dots
Chuyển đổi từ Word sang exe, Chuyển đổi từ docx sang exe có thể hoạt động mà không cần cài đặt Word.
Convert Excel to EXE 4dots
Chuyển đổi từ xls sang exe, chuyển đổi từ xlsx sang exe có thể hoạt động mà không cần cài đặt Excel.
Combine Word Documents 4dots
Kết hợp các tài liệu word với nhau mà vẫn giữ lại định dạng và các tiêu đề, cuối trang.
Batch Edit Office Properties
Chỉnh sửa hàng loạt thuộc tính tài liệu Microsoft Office - Xóa hàng loạt thuộc tính Microsoft Office.Developing applications takes a lot of hard work. Show your appreciation for the applications and support future development by donating !

Hãy quyên góp!


Hãy chia sẻ!