ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
4dots Software

Shareware and free Open Source Windows Software Applications and free Online Tools

ZIP Password Cracker Expert IconZIP Password Cracker Expert V2.10

Επανακτείστε κωδικούς από αρχεία ZIP - Βρείτε κωδικούς από αρχεία ZIP εύκολα

ZIP Password Cracker Expert - Crack ZIP passwords easily - Versatile and effective software application for zip password recovery
Δωρεάν για προσωπική και επαγγελματική χρήση
Check Icon

5 μορφές ανάκτησης κωδικών Brute Force, Masked Brute Force, Dictionary Attack, Smart Dictionary Attack και Mask Attack


Check Icon

Εύκολο στη χρήση και πολύγλωσσο


Check Icon

Supports command line usage.


Check Icon

Smart Dictionary ανAttack with smart mutations of possible passwords found in dictionary files.


Check Icon

Μπορεί να εκτελεστεί ακόμα και με δεξί κλικ στο αρχείο ZIP στο Windows Explorer και υποστηρίζει μεταφορά και απόθεση.


Check Icon

Παύστε ή σταματήστε την επανάκτηση των κωδικών ZIP κάθε ώρα, κλείστε την εφαρμογή και αρχίστε ξανά την επανάκτηση από το σημείο που σταμάτησε άλλη μέρα


Check Icon

Δωρεάν για προσωπική χρήση
The application is multilingual and translated into more than 39 languages.
The application is multilingual and translated into more than 39 languages.
Easily run the application also from Windows Explorer.
Easily run the application also from Windows Explorer.
System Requirements
Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, 2003 and XP. Including both 32-bit and 64-bit versions

See What's New

Have you lost your ZIP password ? Have you downloaded a ZIP archive and you do not know the password ?

Then this zip cracker is for you. ZIP Password Cracker Expert will recover the ZIP password quickly.

You can use 5 types of attacks to crack the ZIP password.
Brute Force, Masked Brute Force, Dictionary Attack, Smart Dictionary Attack and Mask Attack.

ZIP Password Cracker Expert can handle multiple dictionary files and provides also very effective dictionary text files.

Smart Dictionary Attack comes with vast options and commands to try smart mutations of the possible passwords found in dictionary files.

For example, it will try all the possible uppercase and lowercase combinations of the password. Add numbers,special characters or letters to it. Duplicate it, reverse it, reflect it e.t.c., Replace specific characters of it or add a masked prefix or suffix to the password and much more !

ZIP Password Cracker Expert is very simple to use.

Simply
1. Open the ZIP archive
2. Specify the type of attack.
3. Press the "Recover Password" button and wait.

You can pause or stop the ZIP password recovery process at any time, even close the application and resume it on another day from the point it was stopped.

This ZIP cracker is multilingual and translated into 39 different languages and can be started also with a right click on the ZIP archive in Windows Explorer.

ZIP Password Cracker Expert is the best choice for a ZIP cracker and will find the ZIP password easily.

It is versatile and effective. It has many features that optimize the ZIP password cracking process.

The application is free for personal use.

Brute Force Attack, Masked Brute Force Attack

Will try all possible passwords to open the file. Takes most of the time but it will find the password in the end. Good if you approximately know how the password is. For example, if you know that the password consists of 6 digits.

Use the Masked Brute Force Attack, if you remember that the password starts with, ends with or does include a specific word. It will try all possible password combinations that include this word.

You can specify, the minimum password length, the maximum password length, the mask word and also the possible character types of the password.

Also, you can specify to start the brute force attack from a specific password and end at at a specific password.

Dictionary Attack, Smart Dictionary Attack

Dictionary Attack will try all words in the dictionary files as passwords. Good for simple passwords. It is faster than Brute Force Attack and Smart Dictionary Attack.

ZIP Password Cracker Expert supports using multiple dictionary files.

Smart Dictionary Attack will try all words in the dictionary files as passwords but will also try some other smart mutations. For example will try to add numbers to the word, or make it uppercase, or try all possible lowercase and uppercase combinations of the word. Takes more time than the Dictionary Attack but usually less than the Brute Force attack.

Smart Dictionary Attack Mutation Commands

Upper / Lower Case
Convert to Lowercase
Convert to Uppercase
Capitalize
Lowercase first character- uppercase the rest
Toggle Case
Toggle Case of Character at a specific Position
Try all possible lower/upper case combinations
Shift Case
Prefix / Suffix
Use Prefix Mask
Use Suffix Mask
Add Numbers from .. to .. , in the beginning and /or end.
Add up to .. Special Characters , in the beginning and /or end.
Add up to .. a-z (lowercase) letters , in the beginning and /or end.
Add up to .. A-Z (uppercase) letters , in the beginning and /or end.
Other Commands
Reverse (alex=>xela)
Duplicate (alex=>alexalex)
Reflect (alex=>alexxela)
Rotate word left (falex=>alexf)
Rotate word right (alexf=>falex)
Character Replaces
Replace specific word characters with other ones. Will try all possible mutations and combinations.
Delete / Insert
Delete the first character.
Delete the last character.
Delete the character in position .. .
Extract substring from position .. , maximum length .. .
Insert character .. at position .. .
Overstrike character in position .. with character .. .
Password Length
Password Maximum Length.
Password Minimum Length.
Truncate Password to .. Characters.
Mix all Combinations

Mask Attack

Use this attack if you approximately remember your password. For example, you remember that your password consists of the word 'secure' followed by a number, but you do not remember the number. It takes less time than Brute Force Attack and usually less time than Smart Dictionary Attack or Dictionary Attack.

Integrated into Windows Explorer and supports drag and drop.

ZIP Password Crack Expert is very easy to use.It can be started also with a right click on the ZIP archive in Windows Explorer and supports drag and drop.

Multilingual

The application is multilingual and translated into 39 different languages.

Other Features

Pause or stop the ZIP password recovery process at any time, even close the application and resume it on another day. It will save the project automatically at a specified time interval.

Stores previously found passwords and try them at first.
View a list of previously found passwords and their corresponding files.
Boost speed by setting the application's process priority to highest, or save computer resources and set a lower priority process.
Keep and view detailed logs of the zip password cracking process.
Play sound when the application finds the password.
Minimize the application to the system tray.
Explore / Run the file to be cracked.