ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
4dots Software

Shareware and free Open Source Windows Software Applications and free Online Tools

Key Remapper 4dots IconKey Remapper 4dots V2.3

Αντιστοιχήστε ένα πλήκτρο με ένα άλλο πλήκτρο ή αλλες λειτουργίες - Αντιστοιχήστε πλήκτρο από το ποντικί με άλλη λειτουργία

Remap keyboard keys and mouse buttons with Key Remapper - Remap key with another key, program, system function, mouse function, text, media key !
Δωρεάν για προσωπική και επαγγελματική χρήση
Check Icon

Αντιστοιχήστε πλήκτρα του πλητρολογίου με άλλο πλήκτρο ή λειτουργία


Check Icon

Αντιστοιχήστε κουμπί ποντικιού με πλήκτρο ή λειτουργία


Check Icon

Αντιστοιχήστε πλήκτρο με εκτέλεση προγράμματος


Check Icon

Αντιστοιχήστε πλήκτρο με λειτουργία συστήματος (shutdown, hibernate, sleep, lock κλπ.)


Check Icon

Αντιστοιχήστε πλήκτρο με κουμπί ποντικιού


Check Icon

Αντιστοιχήστε πλήκτρο με κείμενο
With Key Remapper 4dots you can remap a key with another key or key combination.
With Key Remapper 4dots you can remap a key with another key or key combination.
Remap keyboard keys or remap mouse buttons to another key, program, system function, mouse button, contents of text file, text, media key e.t.c.
Remap keyboard keys or remap mouse buttons to another key, program, system function, mouse button, contents of text file, text, media key e.t.c.
Check Icon

Αντιστοιχήστε πλήκτρο με αρχείο κειμένου


Check Icon

Αντιστοιχήστε πλήκτρο με media key (volume up, volume down, mute κλπ.)


Check Icon

Αντιστοιχήστε πλήκτρα ακόμα και στο Windows Logon και Lock Screen


Check Icon

Αντιστοιχήστε πλήκτρα πάντα, για συγκεκριμένο πρόγραμμα, βάσει ωραίου προγράμματος


Check Icon

Τρέξτε το αυτόματα στην εκκίνηση Windows κρυμμένο


Check Icon

Πολύγλωσσο και μεταφρασμένο σε πάνω από 38 γλώσσες
System Requirements
Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, 2003 and XP. Including both 32-bit and 64-bit versions

Developing applications takes a lot of hard work. Show your appreciation for the applications and support future development by donating !

Παρακαλώ Χορηγήστε


Παρακαλώ Κοινοποιήστε

Do you want to remap keyboard keys with another key ? Do you want to remap mouse buttons ?

Then try Key Remapper 4dots. With Key Remapper 4dots you can easily remap key or remap mouse buttons with another key, program, mouse button, custom text, contents of text file, system function or even media, web browser or app key..

This means you can then create shortcuts and simply press a key to run a specific program or press a key to print custom text or even contents of text file.

With Key Remapper 4dots you can also just press a key for a system function (hibernate, shutdown, sleep e.t.c.) or a media key such as volume up, volume down, mute e.t.c.

With Key Remapper 4dots you can also press a key to click a mouse button key

You can also specify whether to remap keys always, or for a specific application only or on schedule.

The application is also multilingual and translated into 39 different languages.

What's New in Version 1.10 :
Fixed bug : Fixed bug related to keyboard hooking.

What's New in Version 1.4 :
Fixed bug : Fixed bug related to keyboard hooking.

What's New in Version 1.0 :
Initial Release