ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
4dots Software

Shareware and free Open Source Windows Software Applications and free Online Tools

4dots Empty Folder Cleaner Icon4dots Empty Folder Cleaner V3.1

Delete empty folders - remove empty directories

Delete empty folders from your computer and remove the clutter in order to increase performance.
Δωρεάν για προσωπική και επαγγελματική χρήση

4dots Empty Folder Cleaner is a free advanced utility to delete empty folders from your computer and remove the clutter in order to increase performance.Backup files of the folders that are deleted can be kept and each deletion can be undone.The user can specify filenames that will be considered as junk files using wildcards and regular expressions. Also, it is possible to specify protected folders, protected files, and folders to ignore.

Empty folders can be deleted permanently, deleted to the recycle bin or can be stored as a backup compressed in a zip file.
Empty folders can be deleted permanently, deleted to the recycle bin or can be stored as a backup compressed in a zip file.
Select folders to scan for empty folders directly from Windows Explorer.
Select folders to scan for empty folders directly from Windows Explorer.
System Requirements
Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, 2003 and XP. Including both 32-bit and 64-bit versions

Developing applications takes a lot of hard work. Show your appreciation for the applications and support future development by donating !

Παρακαλώ Χορηγήστε


Παρακαλώ Κοινοποιήστε

See What's New

Check Icon

Διαγράψτε άδειους φακέλους από το computer για να αυξήστε την απόδηση του συστήματος


Check Icon

Κάντε backup από αρχεία και φακέλους που διαγράφονται


Check Icon

Καθορίστε φακέλους που προστατεύονται χρησιμοποιώντας wildcards και regular expressions


Check Icon

Άδειοι φάκελοι μπορούν να διαγραφούν μόνιμα, προσωρινά, μετακινηθουν στον κάδο ανακύκλωσης


Check Icon

In order to avoid deletion error messages, before deleting folders they are being unlocked, if they are currently in use, using the Free File Unlocker engine.


Check Icon

Πολύγλωσσο και μεταφρασμέμνο σε πάνω από 38 γλώσσες
Overview

4dots Empty Folder Cleaner is a free advanced utility to delete empty folders from your computer and remove the clutter in order to increase performance.

Removing empty folders that are empty, or do contain only empty subfolders, or junk files , will increase the speed of file searches and the overall performance of your computer.

The folders to be scanned can be specified and the empty folders that are found are displayed in a tree and a list structure.

Only selected empty folders of the empty folder scan result are deleted.

Backup files of the folders that are deleted can be kept and each deletion can be undone.

The user can specify filenames that will be considered as junk files using wildcards and regular expressions.

Also, it is possible to specify protected folders, protected files and folders to ignore using wildcards and regular expressions.

Folders that are empty and have empty subfolders are considered as empty. Also, folders that have files of zero file size or include only files that were specified junk files (e.g. thumbs.db, desktop.ini) are considered as empty.

The empty folders that are being deleted, can be deleted permanently, deleted to the recycle bin or can be stored as a backup compressed in a zip file.

Also, the application unlocks folders and files that are currently in use before attempting to delete them using the Free File Unlocker engine. Therefore it is not necessary to use another application in order to delete folders with files that are in use and locked.

The maximum folder scan depth can also be set and the option to always delete the files using administrator priviledges.

Empty Folder Cleaner is translated into 38 different major languages.

The application is fully integrated into the Windows shell and folders can be selected and scanned using a right mouse click in Windows Explorer.

A portable version is also available.

Both Windows 32bit and Windows 64bit are supported.

Misc Graphics
4dots Empty Folder Cleaner was reviewed by :

Review from AddictiveTips.com Review from thewindowsclub.com Review from geekissimo.com
Misc Graphics