ŚLEDŹ NAS
4dots Software

Batch Document Image Replacer IconBatch Document Image Replacer V1.6

Zbiorczo zamień obraz w dokumentach Word

Batch replace image in Word documents - Save time and money - Quickly change the logo of multiple Microsoft Word documents
Bezpłatny zarówno do użytku osobistego, jak i komercyjnego
Check Icon

Grupowe zmienienie obrazu w dokumentach Worda


Check Icon

Łatwo wymień obrazy wielu dokumentów Worda za pomocą zaledwie kilku kliknięć!


Check Icon

Zastąp obraz w dokumentach Worda wybierając Z obrazu i Do obrazu.


Check Icon

Zastąp obraz w dokumentach Worda w oparciu o porządek w dokumencie


Check Icon

Obsługa metody przeciągnij i upuść


Check Icon

Dodaj foldery z dokumentami Worda


Check Icon

Importuj pliki z listą dokumentów Word


Check Icon

Wielojęzyczne i przetłumaczone na 39 różnych języków
Replace image in Word documents by choosing
Replace image in Word documents by choosing "From Image" and "To Image"
Replace image in Word documents based on order in document
Replace image in Word documents based on order in document

 

Prosimy wspomóc!


Prosimy udostępnić!

System Requirements
Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, 2003 and XP. Including both 32-bit and 64-bit versions

Do you want to batch replace image in Word documents ? Do you want to quickly change the logo of multiple Microsoft Word documents that is found in the header, footer or document body ?

Do you want to batch replace image in Word documents easily so that you can save time, effort and money ?

Then try Batch Document Image Replacer which can replace image in Word documents and can replace images of multiple Word documents with just a few clicks !.

Batch Document Image Replacer extracts and displays the unique images of the selected Word documents and you can easily choose with which image they should be replaced with.

Alternatively, you can specify which image to replaced based on their order in the header, footer or document body.

The application supports drag-and-drop actions and is very easy to use.

You can also add folders of Word documents and also import list files of Word documents.

The application is also multilingual and translated into 39 different languages.

What's New in Version 1.1:
Fixed bug : Fixed problem with Shape Images extraction and replacement.

What's New in Version 1.0:
Initial release.